Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

cropped-logo_hrt.pngΤο Εθελοντικό, μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία – Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα Νομού Κέρκυρας – ιδρύθηκε το 2009 στην Κέρκυρα (από το 2008 λειτουργούσε σαν βάση ετοιμότητας στο Νομό), μέλη του οποίου (αφού ολοκληρώσουν το σχολείο βασικής εκπαίδευσης εδώ στην Κέρκυρα) είναι εθελοντές Kερκυραίοι, που προτεραιότητα τους είναι η προσφορά βοήθειας στο νησί μας, αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών, οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα.

Στελεχώνεται από διασώστες µε άριστη επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση, που ενεργούν µε εθελοντική συνείδηση.

 

Σκοπoί (μεταξύ άλλων) Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – παρ/μα Κέρκυρας:

 • Παροχή βοηθείας στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή διάσωσης, τοπικής και εθνικής εκτάκτου ανάγκης.
 • Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, αποκλεισμοί, χιόνια, πλημμύρες κ.ο.κ.), ανθρωπογενών και τεχνολογικών ατυχημάτων, ερευνών αγνοουμένων (οπουδήποτε αυτές και αν λαμβάνουν χώρα)
 • Πρωτοβουλίες, παραινέσεις, άμεσες ενέργειες και δράσεις για θέματα που αφορούν την νεολαία, ενισχύουν την πρωτοβουλία αυτών, τη διεθνή γνώση, την περιβαλλοντική προστασία και έλεγχο.
 • Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας (κρίσεων -πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών), επισιτιστικής και αναπτυξιακής.
 • Προβολή και προώθηση των θεμάτων του εθελοντισμού και  κοινωνικής προσφοράς  σε συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς, με όλα τα Υπουργεία και τους φορείς του κράτους, με όλες τις υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, μέσω προγραμμάτων συναφών με τους σκοπούς.
 • Η παροχή βοήθειας από την Οργάνωση προσφέρεται χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική ή άλλου είδους διάκριση. Συμπεριλαμβάνει επίσης επιχειρήσεις πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης καταστροφών φυσικών, τεχνολογικών ή παρόμοιων καταστάσεων που έχουν άμεση επίδραση στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
 • Η διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν και χρήζουν βοήθειας σε όλα τα επίπεδα και πεδία.

Άξονες Δράσης Ε.Ο.Δ. – παρ/μα Κέρκυρας

Οι δράσεις της Ε.Ο.Δ. διακρίνονται  σε 3 άξονες:

1. Επιχειρησιακός Άξονας Δράσης

 • Επιχειρήσεις έρευνας & διάσωσης
 • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης & μαζικές καταστροφές
 • Πρόληψη

2. Εκπαιδευτικός Άξονας Δράσης

 • Οργανώνει εκπαιδεύσεις σε κοινό που έχει ανάγκη τεχνικής ενημέρωσης
 • Οργανώνει σχολεία τεχνικής κατάρτισης των στελεχών της ανά ειδικότητα
 • Παρακολουθεί σεμινάρια & ειδικά σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

3. Ανθρωπιστικός Άξονας Δράσης

 • Οργάνωση αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας

Η Ομάδα μας, είναι πιστοποιημένη και ενταγμένη στα μητρώα της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη με αριθμ. μητρώου 21/2009. Είναι πιστοποιημένη πανελλαδικά από το INSARAG των Ηνωμένων Εθνών, καθιστώντας τη ως τη μόνη Διεθνή Διασωστική Οργάνωση στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ) του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και με την ECHO (European Community Humanitarian Office) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι η μόνη ελληνική οργάνωση μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης (IKAR-CISA) και της διεθνούς Ομοσπονδίας διασωστικών σκύλων (ΙΡΟ). Επίσης είναι ενταγμένη στα μητρώα του οργανισμού IMRF (International Martitime Rescue Federation) για διάσωση στο υγρό στοιχείο.

Συνεργαζόμαστε  άμεσα, σε περιπτώσεις ανάγκης, τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο, με τους κατά τόπους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Πολεμικό Ναυτικό, την Αεροπορία Στρατού, την Πολεμική Αεροπορία και άλλους κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και σωματεία αλλά  και με όλους τους πολίτες – συνανθρώπους, όπου καταστεί αναγκαίο.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το παράρτημα της Ε.Ο.Δ. Ν. Κέρκυρας είναι: α) Α΄ βοήθειες, β) Μαζικές Καταστροφές, γ) Υγρό Στοιχείο, δ) Ορεινή Διάσωση, ε) Επικοινωνίες, στ) Έρευνα και Τεχνολογία  και αποτελείται από μέλη άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα με ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης και  προσφοράς προς το συνάνθρωπο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί.

Ειδικότερα:

Πρώτες Βοήθειες

Πιστοποιηµένοι εθελοντές σε συνεργασία µε επαγγελµατίες στον χώρο της υγείας υποστηρίζουν τα διασωστικά τµήµατα της Ε.Ο.∆. παρέχοντας πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των αποστολών. Παράλληλα οι εκπαιδευτές µας εκπαιδεύουν νέους εθελοντές στις πρώτες βοήθειες.

Ορεινή Διάσωση 

Το τμήμα ορεινής διάσωσης  έχει όλο τον απαιτούµενο ειδικό εξοπλισµό και την άρτια εκπαίδευση για να επέµβει σε ορειβατικά και αεροπορικά ατυχήµατα σε ορεινές περιοχές, πραγµατοποιώντας και τις πιο ακραίες επιχειρήσεις.

Υγρό Στοιχείο

Στη διάθεση του τμήματος υγρού στοιχείου υπάρχουν άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα μέλη μας στο χειρισμό σκαφών αλλά και στις τεχνικές διάσωσης στην θάλασσα και γενικότερα στο υγρό στοιχείο, καθώς επίσης επαγγελματίες ναυαγοσώστες και δύτες όπως προβλέπουν τα διεθνή επιχειρησιακά πρωτόκολλα του IMRF.

Αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών – Σκύλοι Έρευνας

Η Ε.Ο.∆. διαθέτει µία οµάδα σε επιφυλακή πλήρως τεχνολογικά εξοπλισµένη, µε δίωρη ετοιµότητα. Ο επιχειρησιακός της ρόλος είναι να επεµβαίνει σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, σε περίπτωση σεισµών, πληµµυρών και εκτεταµένων καταστροφών χρησιµοποιώντας για την κάθε περίπτωση τον ανάλογο εξοπλισµό αλλά και τα εκπαιδευµένα σκυλιά διάσωσης που διαθέτει.

Επικοινωνίες – Έρευνα και Τεχνολογία

Η αξιοποίηση των εξειδικευµένων γνώσεων µελών της Ε.Ο.∆. οδήγησε στην εκµετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας και την εστίασή της στην δηµιουργία εφαρµογών και συσκευών χρήσιµων στην Έρευνα και ∆ιάσωση. Το Τµήµα αυτό έχει να επιδείξει πλήθος πρωτοποριακών κατασκευών.

Το τμήμα επικοινωνιών απέκτησε δικό του πανελλαδικό διακριτικό κλήσης και συχνότητα σε συνεργασία με όλα τα παραρτήματα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην Ελλάδα.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Αφήστε μια απάντηση