Πρώτες Βοήθειες

Protes Botheies logoΟ σκοπός του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών είναι η εκπαίδευση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης,  σε Πρώτες Βοήθειες καθώς και ενημέρωση  και εκπαίδευση συλλόγων, σχολείων, εταιριών και ατόμων εκτός Ε.Ο.Δ..

Το τμήμα αποτελείται μόνο από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και λειτουργεί επικουρικά στα υπόλοιπα τμήματα.

Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι η εκπαίδευση των νέων μελών στη βασική εκπαίδευση, η εξειδίκευση όλων των μελών της Ε.Ο.Δ. Κέρκυρας στις Πρώτες Βοήθειες με πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες. Η προετοιμασία των μελών για εξωτερικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών. Επίσης η κάλυψη πολιτιστικών , αθλητικών εκδηλώσεων κ.α  Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους του τμήματος είναι η πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και για το λόγο αυτό διοργανώνει εκπαιδεύσεις , ημερίδες, συνέδρια που απευθύνονται σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σε συλλόγους, εταιρίες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Αφήστε μια απάντηση