ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RS(+)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τετραήμερη εκπαίδευση των μελών του τμήματος υγρού στοιχείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κέρκυρας από την αδελφοποιημένη με την Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση RS(+) (Norwegian Society for Sea Rescue (Redningsselskapet, RS).

Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα παρευρέθηκε για την εκπαίδευση αυτή ο εκπαιδευτής της ακαδημίας της RS(+) κος Eirik S. Haugen, ο οποίος με μεγάλο ζήλο διέθεσε τον χρόνο του για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευσή μας, και τον ευχαριστούμε πολύ.
Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό αλλά και πρακτικό μέρος, σε διαδικασίες έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα. Κύριος σκοπός ήταν η εξειδίκευση στην θαλάσσια έρευνα και διάσωση (SAR), σε χειριστές διασωστικού σκάφους και πληρώματα αυτού, η χρήση και η εξοικείωση με τα αναβαθμισμένα πρωτόκολλα αλλά και με όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται για αντίστοιχες δράσεις, προσομοιωμένα στις δικές μας συνθήκες και το θαλάσσιο περιβάλλον, εδώ στην Κέρκυρα.
Ένα μεγάλο ευχαριστούμε προς όλα τα μέλη μας που συμμετείχαν ανελλιπώς σε αυτήν την εξειδικευμένη αλλά και υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων εκπαίδευση. Επίσης, ένα θερμό ευχαριστούμε και στο Κ.Λ. Κέρκυρας καθώς και στο πλήρωμα του διασωστικού του σκάφους, όπου στα πλαίσια της συνεργασίας μας παρακολούθησε το θεωρητικό μέρος αλλά και επιχείρησε συμμετέχοντας σε σενάρια έρευνας και διάσωσης, προκειμένου οι συνθήκες να είναι ρεαλιστικές και προσομοιωμένες σε πραγματικές συνθήκες.
Τέλος, είναι τιμή για εμάς η επιλογή μας από την Κ.Δ. της Ε.Ο.Δ. στην Θεσσαλονίκη καθώς και την RS (+) για την εκπαίδευση αυτή, αφού η Κέρκυρα λόγω της ιδιαιτερότητάς της ως νησί έχει άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο και όποια δραστηριότητα ή επιχείρηση λαμβάνει χώρα σε αυτό.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page